Telefon: 61 652 40 40
Waluta:
PLN

Prawo do odstąpienia od umowy

Opublikowano:

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej z naszą firmą umowy kupna/sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dnia licząc od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik) wskazana przez Państwa weszła w jej posiadanie.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w jeden z poniżej wskazanych sposobów:
    - pismo wysłane pocztą na adres: TROPOIL Sp. o.o. z siedzibą 62-081 Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 25

    - faksem na numer: 61 652 46 54 lub

    - pocztą elektroniczną: biuro@tropoil.pl).

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Państwu otrzymane płatności za towar, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu jego dostarczenia, a w każdym przypadku nie później niż 3 dni robocze od dnia, w którym zostanie zwrócony do Tropoil towar będący przedmiotem umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu, jakie został przez Państwa użyty w pierwotnej transakcji, chyba że pisemnie wyrażą Państwo wolę na inne sposób rozliczenia należności za jego zwrot .
Uznajemy termin za zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni , będą jednak musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu, oraz odpowiedzialność za dostarczenie rzeczy w stanie niepogorszonym, nieużywane , a z uwagi na szczególny charakter oferowanych przez nas produktów w zaplombowanym opakowaniu.