Telefon: 61 652 40 40
Waluta:
PLN

Reklamacje i zwroty

Opublikowano:

Zwroty i Reklamacje

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej z naszą firmą umowy kupna/sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dnia licząc od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik) wskazana przez Państwa weszła w jej posiadanie.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w jeden z poniżej wskazanych sposobów:
  - pismo wysłane pocztą na adres: TROPOIL Sp. o.o. z siedzibą 62-081 Przeźmierowo, ul. Rzemieślnicza 25

  - faksem na numer: 61 652 46 54 lub

  - pocztą elektroniczną: biuro@tropoil.pl).

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Państwu otrzymane płatności za towar, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu jego dostarczenia, a w każdym przypadku nie później niż 3 dni robocze od dnia, w którym zostanie zwrócony do Tropoil towar będący przedmiotem umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobów, jakie zostały przez Państwa użyty w pierwotnej transakcji, chyba że pisemnie wyrażą Państwo wolę na inne sposób rozliczenia należności za jego zwrot . Uznajemy termin za zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni , będą jednak musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu, oraz odpowiedzialność za dostarczenie rzeczy w stanie nie pogorszonym, nieużywane , a z uwagi na szczególny charakter oferowanych przez nas produktów w zaplombowanym opakowaniu.REKLAMACJA

Zasady zgłaszania reklamacji:
  1. W przypadku reklamowania zakupionych w naszym sklepie produktów porosimy o kontakt drogą poczty elektronicznej biuro@tropoil.pl,

  gdzie przy pomocy działu wsparcia technicznego zostanie sporządzony protokół reklamacji.

  2. Przedmiotowy protokół prosimy o podpisanie i przesilanie do Tropoil dowolnie wybraną metodą.

  3.W związku z tym że Tropoil jest jedynie dystrybutorem sprzedawanych produktów, uprzejmie prosimy o cierpliwość na pewno ustosunkujemy się do reklamacji w ciągu 14 dni.

  4.Wymianę towaru po uznaniu jej przez producenta zrealizujemy niezwłocznie, zwykle w czasie nie przekraczającym 30 dni.
1

ZASADY GWARANCJI

Okres, na jaki TROPOILl udziela gwarancji na zakupione produkty uzależniony jest od zaleceń wskazanych przez producentów.

Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych należy,
  - zastosować produkt zgodnie z zaleceniem producenta i w sposób właściwy przynależny danej rzeczy.

  - zgłóśić zauważoną wadę natychmiast po jej zaobserwowaniu, najbezpieczniej w chwili otwarcia opakowania.

  - gdyby stwierdzenie wady w produkcie nie było możliwe w chwili otwarcia opakowania, wówczas zgłoszenia prosimy dokonać niezwłocznie po jej ujawnieniu.

  - w przypadku kiedy zweryfikowanie wystąpienia wady wymaga analizy chemicznej lub technicznej, termin na określenie stanowiska w stosunku do zgłoszonej reklamacji może się wydłużyć o czas niezbędny do uzyskania wyników analiz.
TROPOIL zobowiązują się na wymianę zasadnie zareklamowanych produktów na pozbawione wad w ciągu 30 dni od chwili złożenia reklamacji.